Het riet duwt natuurlijk in de rietlanden van het Zuiden van Frankrijk, in Camargue en klein Camargue.

Het is een edel en ecologisch materiaal voor de dekking van daken in stoppel.
Nicolas PREVOT snijdt het riet van Camargue sinds 25 jaar.
Bezorgd van de bescherming van de natuurlijke milieu's waarin hij werkt, gebruikt hij materiaal van modern snijden dat de verslechtering van de bodems van de rietlanden vermijdt. Bovendien in verband met de duurzame ontwikkeling, staan een groot aantal beheerde oppervlakte Natura 2000 voor de bescherming van de vochtige zones op contract.

Al deze inspanningen garanderen u een riet van zeer hoge kwaliteit.